A po i afrohemi fundit të botës? – Ja si e përshkruajnë të gjitha fetë si do të ndodhë

Feja Islame

Myslimanët besojnë se janë tre periudha para se të vijë ditës së gjykimit. Periudha e parë ka filluar prej momentit kur Muhammedi ka vdekur. E dyta nisi me kalimin e të gjithë shokët e tij, dhe i dha fund një mijë vjet më vonë. Ndërsa periudha e tretë është kur do të shfaqet Mehdiu. Synitët besojnë se Muhammedi është i pari që do të rringjallet. Po ashtu ka dymbëdhjetë shenja të mëdhaja të Kijametit:

Ardhja e Mehdiut.
Ardhja e Dexhallit. Ai do të paraqitet me një sy të verbër. Do ta ketë një shenjë “Kafir” që do të thotë “Pabesimtar”
Medina do të braktisët, besimtarë do ta ndjekin Mehdiu dhe mëkatarë do ta ndjekin Dexhallin.
Isa do të vijë për ta ndihmuar Mehdiun kundër Dexhallit.
Ardhja e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve. Ata do të shkatërrojnë tokën, pijnë tërë ujin e saj, dhe të shkatërrojë të gjithë jetën. Allahu do të dërgojë krimba dhe insektet për të shkatërruar ata.
Dielli do të lindë nga perëndimi në lindje. Pendimi i njerëzve është i kotë.
Ardhja e Kafshës.
Ngritja e Kuranit, edhe asnjë hafiz nuk do ta kujtojë asnjë ajet.
Një erë do të fryj nga Jemeni që do të bëjë të gjithë besimtarët që të vdesin në mënyrë paqësore, duke e lënë Tokën pabesimtarëve.
Shkatërrimi i Qabes me lejen e Allahut nga dora e etiopianit Dhus-Suvejkatenjit për arsye se çdo gjë do të shkatërrohet, edhe Qabja do të shkatërrohet para kiametit.

Krishterimi

Disa krishterë besojnë se Jezusi do të vijë gjatë jetës së tij, ndërsa disa besojnë se do të vijë gjatë ditëve të fundit. Në Dhjatën e re, Jezusi ka përmend këtë periudhë si fatkeqësi të madhe. Në librin e Mateut e ka pëshkruar shkatërimin:

Kur të shihni, pra, neverinë e shkretimit, që është parathënë nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë (kush lexon le ta kuptojë), atëherë ata që janë në Jude, le të ikin ndër male. Kush ndodhet mbi taracën e shtëpisë, të mos zbresë për të marrë diçka në shtëpinë e vet dhe kush është ndër ara, të mos kthehet për të marrë mantelin e tij. Por mjerë gratë shtatzëna dhe ato që do t’u japin gji fëmijëve në ato ditë. Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër, as të shtunën, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Dhe, po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte; por për shkak të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. (Mateu 24:15-22)

Jehudizmi

Në Teurat pëshkruhet se do të vijë një kohë kur jehudët do të largohen nga ligjet e Musës (Moses). Parimet kryesore në eskatologjinë hebrenje përfshijnë:

Zoti do ta çlirojë Israelin nga babilonasit në një eksod të ri.
Zoti do t’i kthejë jehudët në vendin e Izraelit.
Zoti do ta kthejë shtëpinë e Davidit në tempullin e Jerusalemit.
Zoti do t’i ringjallë të vdekurit.
Zoti do ta krijojë një qiell dhe një tokë të re.